Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

S expertmi OECD o dôležitosti kvalitných elektronických služieb pre občanov a podnikateľskú sféru

30. 04. 2015

oecd-logo

Workshop na tému elektronickej verejnej správy sa ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy konal  27. a 28. apríla 2015 v Bratislave pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva vnútra SR.

Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o stave verejnej správy s cieľom rozanalyzovať a vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Súčasťou tohto hodnotiaceho projektu je aj séria piatich interaktívnych seminárov, ktoré sú koncipované ako platforma na produktívnu diskusiu a zdieľanie expertíz medzi zástupcami slovenskej strany a expertmi OECD. Vybraní predstavitelia z členských krajín OECD prezentujú informácie o výzvach a procesoch, ktorými čelili v ich krajinách s cieľom pomôcť s nachádzaním riešení obdobných situácií na Slovensku.

Olivia Neal, vedúca oddelenia štandardov online služieb z britských Vládnych digitálnych služieb, v úvode v poradí druhého workshopu OECD odprezentovala skúsenosti Spojeného kráľovstva s budovaním kultúry a dizajnom online služieb pre občanov. Podľa nej je veľmi dôležité najprv porozumieť potrebám užívateľom a následne pripraviť pre občanov online služby na základe jednotných štandardov, otvoreného reportingu výkonnosti ako aj ľahkého prístupu pre občanov. Peter Parycek, vedúci Centra e-služieb pri rakúskej Danube University Krems hovoril o sile otvorených dát. Tie podľa neho napomáhajú inováciám a ekonomickému rastu, posilňujú demokraciu na pilieroch transparentnosti, merateľnosti a spoločnej zodpovednosti a sú výraznou hodnotou aj pre súkromný sektor. Hlavnou témou následnej diskusie boli elektronické služby obyvateľom, ktoré postupne spúšťa rezort vnútra na Slovensku a identifikácia datasetov pre tzv. open data. Podľa generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Jozefa Čapušku: „Sme radi, že Slovensko urobilo obrovský progres v oblasti eGovernmentu za posledných 7 rokov. V súčasnosti sú občanom k dispozícii hlavné prístupové komponenty (napr. elektronický občiansky preukaz, register fyzických osôb, portál, elektronické doručovanie a platenie) a  základné registre na integráciu a získavanie aktuálnych dát. V porovnaní napríklad s Českou republikou už na Slovensku vieme ponúknuť vybrané služby štátu cez internet.“

Experti OECD o dôležitosti elektronizácie štátnej správy
Zľava: Peter Parycek, Olivia Neal, Ryan Androsoff a Adam Ostry

Témou druhého dňa workshopu bolo vystúpenie Siima Sikkuta, senior poradcu pre ICT na estónskom Úrade vlády ohľadom vybudovania kompletného prístupu k digitálnej vláde. Táto krajina buduje elektronickú verejnú správu od roku 2000. Väčšina služieb štátu je dostupná elektronicky, čo uľahčuje život ľuďom, podnikateľským subjektom ako aj verejnému sektoru. Až 84%  dospelého obyvateľstva v Estónsku sú aktívni používatelia internetu. Takýto progres nastal vďaka jasne stanovenej zodpovednosti za digitálnu agendu štátu,  vysokej kvalite strategického riadenia a aktívnym mechanizmom spolupráce medzi verejným sektorom, biznis komunitou a občianskou spoločnosťou.

Vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková počas diskusie informovala o slovenských skúsenostiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti zdieľania online dát v snahe znížiť byrokraciu a zjednodušiť procesy v prospech občana.

Ako v závere zrekapituloval Ryan Androsoff, špecialista OECD na elektronickú verejnú správu:  “Využívanie digitálnych technológií ako integrovanej súčasti modernizačných stratégií verejnej správy je dôležitou metódou fungovania verejnej správy v prospech občanov. Tieto workshopy sú platformou na zdieľanie skúsenosti a produktívnu diskusiu medzi slovenskou stranou a medzinárodnými expertmi z oblasti elektronickej verejnej správy. Čerpaním týchto skúsenosti od ostatných členských krajín OECD má Slovensko možnosť napredovať v procese elektronizácie verejnej správy.“ 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR