Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2021, utorok
 

Školáci a študenti v Komárne veľmi dobre poznajú dejiny svojho mesta i Slovenska

22. 10. 2021

archiv-komarno-ilustr

V spolupráci s  Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravilo komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre ďalší, v poradí 7. ročník vedomostného kvízu. Rovnako  ako minulý rok, aj 7. októbra 2021 sa  toto podujatie konala dištančnou formou v on-line priestore.

Vedomostného kvízu  sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl v okrese Komárno.

Účastníci vedomostného kvízu

Respondentom uporiadatelia v časovom predstihu doručili študijné materiály a aj odkazy na internetové stránky virtuálnych výstav Komárňanského archívu, ktoré obsahujú dobové dokumenty a fotografie so sprievodným textom. Spektrum študijných pomôcok bolo zamerané na viaceré zlomové udalosti z našich dejín a ich vplyvu na mesto Komárno. Tematické okruhy spracované pracovníkmi archívu sa dotýkali vzniku Československej republiky v roku 1918 a Slovenskej republiky v roku 1993, Pražskej jari v roku 1968, Nežnej revolúcie v roku 1989, ako aj osobnosti M. R. Štefánika a osudu jeho sochy situovanej v intraviláne mesta.

Účastníci vedomostného kvízu

Svedomitou prípravou na vedomostný kvíz si žiaci a študenti rozšírili svoje poznatky z hodín dejepisu. Vyhodnotenie online kvízu prebehlo v sídle Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Diplomy účastníkov

Na základe výsledkov možno skonštatovať, že súťažiacich študentov téma z novších dejín zaujala a okrem dôležitých dátumov z našich dejín dokázali identifikovať a priblížiť aj dejinné súvislosti a procesy, ktoré mali vplyv aj na život obyvateľstva Komárna v 20. storočí. Blahoželáme!

  

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

UPOZORNENIE

v súvislosti s opatreniami na zníženie rizika šírenia ochorenia Covid- 19 a na základe prijatého uznesenia vlády SR č.695 z 24.11.2021 sú stránkové hodiny podateľne od 25.11. 2021 až do odvolania

z r u š e n é

Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR