Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Slovensko-česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu zasadala po 18-ty raz

01. 12. 2015

komisia-cezhranicna-sr-cr-122015-ilustr

V poradí 18. zasadnutie Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu sa konalo 26. novembra 2015 vo Velehrade v Českej republike. Pravidelné zasadnutia komisií  pre cezhraničnú spoluprácu vychádzajú z bilaterálnych dohôd a zmlúv o cezhraničnej spolupráci za účelom podpory čo najlepšej a najužšej spolupráce orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy. 

Zasadnutie viedol predseda českej časti komisie Zdeněk Semorád, námestník pre riadenie sekcie európskych programov Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky. Predseda slovenskej časti komisie bol Jozef Buček, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Po úvodnom privítaní účastníkov zasadnutia starostom obce Velehrad Alešom Mergentalom odôvodnil námestník Zdeněk Semorád, prečo je podstatná časť zasadnutia komisie zameraná práve na tému krízový manažment v nadväznosti na dohodu z predchádzajúceho 17. zasadnutia komisie. Štátny tajomník Jozef Buček následne zdôraznil, že pretrvávajúce dobré vzájomné vzťahy tvoria spoľahlivý základ k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov susedskej, slovensko-českej spolupráce.

18. zasadnutie česko-slovenskej cezhraničnej komisie
Zľava: štátny tajomník MV SR Jozef Buček, po jeho ľavici Zdeněk Semorád, námestník MpMR ČR

Prvý blok prezentácií sa týkal kľúčovej témy, ktorou bol Krízový manažment, civilná ochrana a integrovaný záchranný systém, pričom komisia veľmi ocenila aktivity pracovnej skupiny pre krízový manažment. Ďalším bodom diskusií bola problematika Integrovaný záchranný systém v Integrovanom operačnom programe 2007 - 2013 a jeho podpora v Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014 - 2020 vrátane úspešných projektov Hasičskej záchrannej služby Českej republiky v medziach týchto programov. Komisia vzala obsah programov na vedomie a vyslovila im podporu

Zástupcovia českej a slovenskej strany informovali komisiu o zhodnotení implementácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika v rokoch 2007 - 2013 vrátane INTERREG V-A. Podľa komisie sú výstupy zrealizovaných mikroprojektov, ktoré prispievajú k rozvoju prihraničnej oblasti, veľmi uspokojivé, nakoľko Fond mikroprojektov je opäť dôležitou a neopomenuteľnou súčasťou programu ako v predchádzajúcich programových obdobiach. V závere podujatia si členovia zasadnutia vypočuli zopár príkladov úspešných projektov, konkrétne: Bielokarpatská sklárska vzdelávacia a výskumno-vývojová základňa (KASKLO) na území Euroregiónu Bíle – Biele Karpaty, Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany a Rýchlostná komunikácia R49/R6 – moderné kapacitné prepojenia Zlínskeho, Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktorým komisia vyslovila podporu. V závere zasadnutia v rámci bodu rôzne komisia vzala na vedomie odporučenie predstaviteľky slovenskej časti, aby na niektorom z ďalších zasadnutí komisie bola prerokovaná problematika cezhraničných projektov a ich následné dopady. Komisia si vypočula informáciu o Česko – slovenskej a Česko – poľskej spolupráci pri príprave vodného koridoru Dunaj – Odra - Labe.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR