Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Slovensko-maďarská komisia pre cezhraničnú spoluprácu sa stretla už 16-ty raz

21. 11. 2012

01

Členovia slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktorá v polovici novembra zasadala v maďarskom meste Visegrád, sa zhodli na potrebe posilnenia vzájomných vzťahov v pohraničných oblastiach. Slovenskú časť komisie viedol jej predseda - štátny tajomník MV SR Jozef Buček.

Posilnenie vzťahov cezhraničnej spolupráce v oblasti cestnej infraštruktúry, najmä rýchlostnej cesty M15, a budovanie mostov medzi obcami je prioritou, rovnako ako rozvoj železničného spojenia s prímestskými železnicami. Od tohto sa odvíja následná spolupráca v oblasti zamestnanosti. Veľa Slovákov dochádza za prácou práve do pohraničných oblastí v Maďarsku, sú závislí od dopravného spojenia. Cieľom, ktorý si vytýčila komisia, je zlepšiť spoluprácu v tomto smere, obnoviť železničné pohraničné priechody. V súčasnosti prebieha vypracovanie Zmluvy o prepojení železničných infraštruktúr medzi SR a Maďarskom, miestne prípojové zmluvy pre jednotlivé pohraničné priechody sa priebežne aktualizujú. 

Predsedovia komisie: štátny tajomník MV SR Jozef Buček a Erika Szabó

 Ďalšou prerokovanou oblasťou bol rozvoj vidieka. Komisia podporuje projekty leadrových skupín, ktoré podporujú starostlivosť o mladých roľníkov, organizujú workshopy, podporujú hospodárenie s odpadmi. 

 Účastníci zasadania hovorili aj o spolupráci v oblasti výskumu rozvoja a inovácií na slovensko-maďarskom pohraničí. Predsedkyňa komisie Erika Szabó vyzdvihla projekty Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej Univerzity v Košiciach, najmä projekt virtuálnej bane – inteligentnej bane budúcnosti. Komisia v tejto súvislosti navrhla spoluprácu vysokej školy a súkromného sektora.

 Na záver štátny tajomník MV SR Jozef Buček ubezpečil: „Vynaložím maximálne úsilie, aby sme v úzkej súčinnosti s odborníkmi z rôznych oblastí pokračovali v plnení doterajších predsavzatí a spoločne hľadali efektívnejšie riešenia tak, aby rozvoj cezhraničnej spolupráce nestagnoval, ale naopak, napredoval.“

Pohľad na zasadnutie slovensko-maďarsskej komisie

 Jozef Buček pozval spolupredsedníčku Eriku Szabó na ďalšie zasadnutie zmiešanej komisie, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roka 2013 v Košiciach. Ako jednu z nosných tém ďalšieho stretnutia navrhla komisia problematiku zdravotníctva.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR