Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Starostovia a primátori vymenujú zapisovateľov okrskovej volebnej komisie do 30. júna

29. 06. 2023

urna-volby

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna 2023 zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Lehota vyplýva z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, ktorý schválila vláda.

Okrskové volebné komisie sú základným článkom  vo volebnom procese, zabezpečujú správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov.

Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje podľa zákona organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie a plní funkciu jej odborného poradcu. Zúčastňuje sa tiež rokovania volebnej komisie, na ktorom má poradný hlas. Zapisovateľ zároveň skladá sľub znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“.

Ďalším dôležitým krokom v príprave volieb je samotné utvorenie volebných komisií. Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná, môže do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie. Rovnako môžu politické strany delegovať člena a náhradníka do okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií, ktoré budú vytvorené pre voľbu poštou.

Spôsob kreovania volebných komisií vytvára podmienky pre vzájomnú krížovú kontrolu kandidujúcimi politickými stranami, ide o jeden z hlavných kontrolných mechanizmov, ktorý zabezpečuje transparentnosť volieb. Aj preto by mali politické strany venovať náležitú pozornosť delegovaniu členov do volebnej komisie a využiť toto oprávnenie, ktoré im garantuje zákon.

Ďalšie informácie k príprave parlamentných volieb 2023

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR