Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Maroš Žilinka na rokovaní ministrov členských krajín Rady Európy zodpovedných za miestnu a regionálnu správu

14. 11. 2011

Účastníci ministerskej konferencie v Kyjeve

Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka sa v dňoch 3. a 4. novembra 2011 zúčastnil na rokovaní ministrov členských krajín Rady Európy zodpovedných za miestnu a regionálnu správu, ktoré sa uskutočnilo v ukrajinskom Kyjeve. Vedúci predstavitelia členských krajín Rady Európy sa na spoločnom rokovaní zaoberali dopadmi hospodárskej krízy na miestnu samosprávu, problematikou ľudských práv na miestnej úrovni a spoločne hľadali cesty ako odstrániť prekážky brániace cezhraničnej spolupráci.

V spojitosti s prekonávaním následkov hospodárskej krízy sa rokovanie pokúsilo identifikovať nástroje, ktoré umožnia miestnym samosprávam znížiť dopady krízy na ich rozpočet a kvalitu služieb poskytovaných občanom. Bolo konštatované, že je potrebné zamerať sa na zvýšenie transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti fungovania samospráv. Významnú úlohu pri zabezpečovaní efektivity a znižovaní finančnej náročnosti zohráva informatizácia a budovanie elektronickej verejnej správy.

V tejto súvislosti štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka uviedol: „Mal som možnosť vypočuť si viaceré inšpirujúce myšlienky. S uspokojením môžem konštatovať, že aj Slovenská republika patrí, aj vďaka aktivitám ministerstva vnútra, ku krajinám, ktoré sa usilujú o zjednodušenie a zefektívnenie výkonu administratívnych agend. V súčasnosti sú rozpracované viaceré projekty, patria k nim napríklad integrované obslužné miesta, elektronizácia služieb matriky, Centrálna ohlasovňa, či  Register fyzických osôb.“

Na záver rokovania prijali jeho účastníci Kyjevskú deklaráciu, v ktorej okrem iného zdôraznili významnú úlohu vlád pri prekonávaní prekážok cezhraničnej spolupráce a vyzvali na podpis a ratifikáciu Madridského dohovoru a jeho troch dodatkových protokolov tie členské štáty Rady Európy, ktoré tak doposiaľ neurobili.

 

Na snímke Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR pri rozhovore s Ondřejom Veselským, námestníkom ministra vnútra ČR pre verejnú správu, legislatívu a archívnictvo.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR