Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Maroš Žilinka na rokovaní ministrov členských krajín Rady Európy zodpovedných za miestnu a regionálnu správu

14. 11. 2011

Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka sa v dňoch 3. a 4. novembra 2011 zúčastnil na rokovaní ministrov členských krajín Rady Európy zodpovedných za miestnu a regionálnu správu, ktoré sa uskutočnilo v ukrajinskom Kyjeve. Vedúci predstavitelia členských krajín Rady Európy sa na spoločnom rokovaní zaoberali dopadmi hospodárskej krízy na miestnu samosprávu, problematikou ľudských práv na miestnej úrovni a spoločne hľadali cesty ako odstrániť prekážky brániace cezhraničnej spolupráci.

V spojitosti s prekonávaním následkov hospodárskej krízy sa rokovanie pokúsilo identifikovať nástroje, ktoré umožnia miestnym samosprávam znížiť dopady krízy na ich rozpočet a kvalitu služieb poskytovaných občanom. Bolo konštatované, že je potrebné zamerať sa na zvýšenie transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti fungovania samospráv. Významnú úlohu pri zabezpečovaní efektivity a znižovaní finančnej náročnosti zohráva informatizácia a budovanie elektronickej verejnej správy.

V tejto súvislosti štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka uviedol: „Mal som možnosť vypočuť si viaceré inšpirujúce myšlienky. S uspokojením môžem konštatovať, že aj Slovenská republika patrí, aj vďaka aktivitám ministerstva vnútra, ku krajinám, ktoré sa usilujú o zjednodušenie a zefektívnenie výkonu administratívnych agend. V súčasnosti sú rozpracované viaceré projekty, patria k nim napríklad integrované obslužné miesta, elektronizácia služieb matriky, Centrálna ohlasovňa, či  Register fyzických osôb.“

Na záver rokovania prijali jeho účastníci Kyjevskú deklaráciu, v ktorej okrem iného zdôraznili významnú úlohu vlád pri prekonávaní prekážok cezhraničnej spolupráce a vyzvali na podpis a ratifikáciu Madridského dohovoru a jeho troch dodatkových protokolov tie členské štáty Rady Európy, ktoré tak doposiaľ neurobili.

 

Na snímke Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR pri rozhovore s Ondřejom Veselským, námestníkom ministra vnútra ČR pre verejnú správu, legislatívu a archívnictvo.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pondelok, utorok, štvrtok

8.00 h - 15.00 h                     

streda

8.00 h - 17.00 h

piatok

8.00 h-14.00 h

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR