Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Úspech slovenských archivárov z rezortu vnútra, Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

02. 10. 2023

Výstava ŠA BA v Ríme 1

Práca slovenských archivárov z Ministerstva vnútra SR sa úspešne prezentuje aj na pôde v zahraničí. V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Ríme otvorili výstavu zo Slovenska pod názvom Sancti eritis, quia..., ktorú pripravil Štátny archív v Bratislave s podporou sekcie verejnej správy rezortu vnútra. 

Expozícia je anglickou mutáciou slovenskej výstavy približujúcej najznámejších svätcov a svätice zachytených v unikátnych sfragistických prameňoch – pečatiach. Štátny archív v Bratislave sa v rámci slovenského archívnictva ako prvý začal venovať systematickému sprístupňovaniu dosiaľ nepovšimnutého ikonografického dedičstva, zachovaného v drobných plastikách historických pečatí.

Vďaka niekoľkoročnému výskumu  v tejto oblasti usporiadal štátny archív v januári tohto roku v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave výstavu Zvečnení do vosku. (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Výstava zameraná na zobrazovanie svätcov, patrónov miest, obcí, farností či jednotlivých remesiel v pečatiach bola jedinečná vďaka svojmu prvenstvu na Slovensku aj v širšom európskom priestore. Inštalácia mala ohlas a všimli si ju aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR. 

Štátny archív v Bratislave, využijúc kontakty Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave, prijal ponuku Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov v Ríme usporiadať výstavu s podobným motívom aj v priestoroch veľvyslanectva.

Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

Vernisáž sa uskutočnila 20. septembra 2023 v Ríme. Výstavu otvorili mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo, riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave Lenka Bartalosová za prítomnosti vyše tridsiatich zástupcov diplomatických misií akreditovaných pri Svätej stolici, zástupcov Slovenského inštitútu v Ríme, Slovenského historického ústavu v Ríme, Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Trnavskej univerzity v Trnave, ďalších hostí, ako i vatikánskych a talianskych médií.

Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

Zobrazovanie svätých je integrálnou súčasťou kresťanskej symboliky. Svätci sa zobrazovali v nespočetných výtvarných, maliarskych, sochárskych či zlatníckych dielach. Keďže skutočnú ľudskú podobu svätcov nik nepoznal, umelci ich odlišovali pridávaním atribútov – predmetov, ktorými sa navzájom odlišovali. Napríklad k postave apoštola Petra sa pridávali kľúče, k postave svätej Kataríny Alexandrijskej zlomené koleso či k postave svätého Antona Pustovníka zvon.

Práve tieto zobrazenia hagiografických motívov tvoria jadro výstavy, ktorá prezentuje takmer sto pečatí s motívom svätcov vrátane zobrazenia Panny Márie, Svätej Trojice, Ježiša Krista, archanjela Gabriela a ďalších. Jednotlivým svätcom je venovaných spolu 28 panelov. V úvode sa návštevník oboznámi so stručnými biografickými údajmi o svätcovi, s legendou súvisiacou s jeho životom a atribútmi, s ktorými sa zvyčajne vyobrazuje a následne aj s výberom troch až piatich pečatí z dokumentov uložených prevažne v Štátnom archíve v Bratislave.

Na vernisáži bol predstavený  aj dvojjazyčný anglicko-slovenský katalóg, Sigilla/Ikonografia svätých v pečatiach z pera autorskej dvojice Lenka Bartalosová a  Ladislav Vrtel, ktorý vydal Štátny archív v Bratislave.

Výstava je inštalovaná v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici na adrese Via dei Colli della Farnesina 144, 00135 Rím do konca októbra 2023.  

Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR