Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2022, piatok
 

V Amsterdame sa v júni konalo posledné zasadnutie Európskej siete pre verejnú správu pred slovenským predsedníctvom v Rade EÚ

19. 06. 2016

eupan-logo

V dňoch 16. - 17. júna 2016, teda v posledných dňoch holandského predsedníctva v Rade EÚ,  sa  Amsterdame uskutočnilo zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za verejnú správu  v rámci Európskej siete pre verejnú správu EUPAN. Slovenskú republiku, ktorá po Holandsku 1. júla 2016 preberá predsednícku štafetu, zastupoval  generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo. 

 

Adrián Jenčo spolu s riaditeľkou odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy MV SR Monikou Filipovou predstavili kolegom priority slovenského predsedníctva, vrátane loga, jeho podstaty a odkazu. Monika Filipová informovala o podujatiach, ktoré sa uskutočnia v druhom polroku 2016 v Bratislave a stručne aj príručku EUPAN, k  aktualizácii ktorej  sa Slovenská republika zaviazala. Súčasťou ich prezentácie bolo aj stručné video o Slovenskej republike s hlavnou myšlienkou Good idea Slovakia.

Zasadnutie EUPAN v Amsterdame

 

Okrem plenárnych zasadnutí účastnícistretnutia rokovali tiež pri niekoľkých interaktívnych okrúhlych stoloch. Generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo moderoval jeden z nich,  zameraný na digitálnu (r)evolúciu: ako spravovať inovácie v oblasti informačných technológií a poskytovanie digitálnych služieb.  Predniesol krátku prezentáciu o poskytovaní digitálnych služieb na Slovensku, predstavil skúsenosti s budovaním klientskych centier a priblížil ostatným účastníkom  budúce smerovanie reformy verejnej správy prostredníctvom business architektúry a procesov, ktoré nadväzujú na reformu ESO.

Rokovanie EUPAN za interaktívnym stolom

V diskusii tiež poukázal na nevyhnutnosť vytvoriť dobré referenčné registre s potrebou ich bezproblémového prepojenia, aby občan nemusel nahlasovať rovnaké údaje viacerým úradom. 

Počas zasadnutia  Monika Filipová oboznámila prítomných s tzv. Rotujúcim programom Slovenskej republiky, Malty a Veľkej Británie na obdobie 18 mesiacov, jeho obsahom sú  hlavné zámery a ciele, ktorými sa Slovenská republika v rámci siete EUPAN bude počas predsedníctva zaoberať. 

Zaužívaným zvykom v EUPAN je odovzdať zástupcom následníckeho predsedníctva zvonček, ktorý symbolizuje prevzatie predsedníctva. Pri príležitosti tohto zasadnutia generálnych riaditeľov EUPAN  Simone Roos, generálna riaditeľka pre verejnú správu Ministerstva vnútra a kráľovských vzťahov Holandska, odovzdala počas záverečnej večere zvonček Adriánovi Jenčovi, čo symbolicky potvrdilo prevzatie predsedníctva Slovenskou republikou.

Monika Filipová a Adrián Jenčo na amsterdamskom rokovaní EUPAN

Logo SK Press

V druhom  polroku 2016 sa uskutočnia viaceré podujatia siete EUPAN v Bratislave pod záštitou MV SR. Slovenská republika privíta zahraničných hostí na domácej pôde v Bratislave. Otváracie podujatie Slovenského predsedníctva v sieti EUPAN sa uskutoční dňa 14. júla 2016 na  MV SR. 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR