Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

V Budapešti zasadala slovensko-maďarská komisia pre otázky spolupráce vo vnútornej oblasti

17. 03. 2011

V dňoch 14. – 15. marca 2011 sa v Budapešti uskutočnilo 11. zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky spolupráce v oblasti vnútra. Rokovanie za slovenskú stranu viedol štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka, za maďarskú stranu László Felkai, štátny tajomník ministerstva vnútra Maďarskej republiky.

Komisia skonštatovala, že spolupráca, ktorá sa uskutočňuje na základe obojstrannej zmluvy z roku 2006 upravujúcej predchádzanie trestnej činnosti, prebieha efektívne a bez problémov Zintenzívnila sa spolupráca medzi colnými úradmi obidvoch krajín, ktoré v októbri 2010 podpísali dohodu o spolupráci v oblasti prevencie a odhaľovania porušovania colných a daňových právnych predpisov.

Komisia pozitívne zhodnotila aj pretrvávajúcu odbornú spoluprácu v oblasti zlepšovania bezpečnosti cestnej premávky. V minulom roku došlo k rokovaniu predstaviteľov dopravnej polície SR i MR, ktoré bolo zamerané na problematiku objektívnej zodpovednosti vodičov motorových vozidiel.

Predstavitelia obidvoch krajín posúdili aj otázku využitia infraštruktúry hraničných priechodov na spoločnej štátnej hranici a prijali odporúčania.  Za veľmi doležitú označili otázku koordinovaného postupu pri regulácii vodných tokov – osobitne spoluprácu orgánov krízového manažmentu v prípade povodia rieky Hornád a vo všeobecnosti v oblasti prevencie prírodných katastrof a včasného varovania obyvateľstva.

Zápisnica zo zasadnutia komisie /413 kB, pdf/

(PDF, 423 kB)
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR