Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Vedenie MV SR sa stretlo s so zástupcami bratislavskej samosprávy

25. 03. 2020

Minister vnútra SR Roman Mikulec spolu so štátnym tajomníkom MV SR Lukášom Kyselicom sa v stredu 25. marca 2020 stretli s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Hlavnou témou ich stretnutia bolo čo najlepšie zvládnutie situácie v súvislosti so zastavením šírenia koronavírusu.

 

Minister vnútra SR ubezpečil primátora Bratislavy, že novovzniknutý permanentný krízový štáb sa bude zaoberať podnetmi a návrhmi miest a obcí v súvislosti s riešením situácie okolo koronavírusu.

 Stretnutie na MV SR

Rovnako tak bude zabezpečená pravidelná komunikácia medzi permanentným krízovým štábom a samosprávou, aby všetky opatrenia mohli byť efektívne uplatňované v praxi. Primátor Bratislavy informoval ministra vnútra, že z pohľadu hlavného mesta treba zabezpečiť ochranné pomôcky pre zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov OLO a pohrebnej služby. Na území hlavného mesta je okolo 4 000 ľudí bez domova, pre ktorých magistrát pre prípad potreby vytvoril kontajnerové mestečko. 

 

 Stretnutie na MV SR

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR