Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Verejnosti slúži už 62 klientskych centier

27. 02. 2020

V uplynulých dňoch MV SR oficiálne otvorilo 5 klientskych centier. V súčasnosti majú  obyvatelia našej krajiny k dispozícii už  62 takýchto pracovísk. So službami, ktoré klientske centrá poskytujú, je podľa našich meraní spokojných 90 percent opýtaných. V roku 2019 klientske centrá vybavili viac ako 2,2 miliónov klientov, pričom priemerná čakacia doba bola 15 minút.

Od 24. februára 2020 je v ostrej prevádzke KC pri Okresnom úrade Komárno na Záhradníckej ulici, v ktorom občanom slúži 78 pracovníkov okresného úradu a 26 policajtov.  Nájdu v ňom všetky agendy komárňanskej miestnej štátnej správy, s výnimkou služieb katastra, ktorý sídli na adrese Platanová alej.

Ministerka vnútra Denisa Saková na oficiálnom otvorení KC v Komárne

V utorok 25. februára pribudli klientske centrá v Leviciach a vo Zvolene.

Klientske centrum pri OÚ Levice na Rozmarínovej ulici  je posledné otvorené v Nitrianskom kraji. Pracuje v ňom 92 zamestnancov okresného úradu a 14 policajtov. Občania v ňom nájdu všetky služby okrem katastra, ktorý sídli na Komenského ulici.

Vo zvolenskom klientskom centre na Študentskej ulici je občanom k dispozícii 91 zamestnancov.

Otvorenie KC v Leviciach

Od 26. februára 2020  sú oficiálne otvorené aj klientske centrá pre obyvateľov okresov  Rimavská Sobota a Skalica. V Rimavskej Sobote v KC na Hostinského ulici  pracuje 112 zamestnancov, v Skalici v KC na Štefánikovej ulici slúži klientom 28 pracovníkov. 

Klientske centrá sídlia v moderných bezbariérových priestoroch s vyvolávacím systémom. Samozrejmosťou sú služby supervízora. Ministerstvo vnútra sa zároveň snaží vytvoriť v rámci možností dostatok parkovacích miest pre klientov. Prvé klientske centrum MV SR otvorilo v novembri 2013 v Nitre. V pláne je otvorenie ďalších 16 klientskych centier.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR