Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Víťazom národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality 2012 je Mestská polícia Pezinok

14. 12. 2012

logo eucpn

Dňa 11. decembra 2012 odovzdal štátny tajomník Jozef Buček osvedčenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality v Európskej únii. Súťaž ECPA (European Crime Prevention Award) - Európska cena za prevenciu kriminality 2012 bola v tomto roku zameraná na Opatrenia na miestnej úrovni ako nástroj prevencie kriminality voči krádežiam, domácemu násiliu a kriminalite mládeže.


Štátny tajomník MV SR Jozef Buček a riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin poďakovali autorom projektov za ich prácu s deťmi a zdôraznili význam systémových projektov organizovaných mestskými políciami na školách. „Prevencia na školách chýba, nie je na ňu vytvorený priestor, chýbajú špecialisti, ktorí by sa deťom v tomto smere venovali. Preto veľmi oceňujem Vaše aktivity a rád budem nápomocný pri každom ďalšom projekte,“ povedal Jozef Buček.

Národné kolo súťaže sa uskutočnilo v septembri na základe výzvy podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 9 projektov: 1 za Banskobystrický kraj, 1 za Košický kraj, 2 za Nitriansky kraj, 3 za Bratislavský kraj, 1 za Prešovský kraj a 1 za Trnavský kraj. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

1. miesto: Poznaním k hodnotnému životu Mestská polícia Pezinok
Ide o pokračujúci projekt z roku 2007, ktorý každoročne aktualizuje a skvalitňuje všetky svoje aktivity. Zameraný je na prevenciu kriminality detí a mládeže a využíva úplne nové prvky: kanisterapiu, biblioterapiu, grafológiu, bojové umenia a pod. Programy realizuje tím oddelenia prevencie kriminality mestskej  polície v spolupráci s klinickým psychológom a odborníkmi z participujúcich subjektov. Realizovaný je formou vzdelávacích programov, sociálno-psychologických výcvikov, športovo-preventívnymi a bezpečnostnými programami, mediálnymi kampaňami, publikačnou a poradenskou činnosťou (vo vlastnom klientskom centre). Témy sú zamerané na prevenciu krádeží, podvodov, únosov, obchodovania s ľuďmi, domáceho násilia a násilia v školách,  či na prevenciu vandalizmu a rôzne formy manipulácie osobnosti mládeže. (viac informácií o projekte nájdete na stránke http://www.msppezinok.sk/prevencia/historia/)
Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzali: Ing. Ján Čech - viceprimátor Pezinka, kpt. JUDr. Ľudovít Farbula - šéf MsP Pezinok a inšp. Bc. Miroslav Schlesinger – autor a realizátor projektu

 2. miesto: Národný projekt prevencie šikanovania a násilia II OZ Papilion
Cieľom jednotlivých aktivít bolo zvýšiť informovanosť cieľových skupín prostredníctvom poskytovania informácií na stránke www.prevenciasikanovania.sk. Taktiež poskytnúť odborné poradenstvo, konzultácie, telefonické poradenstvo a krízovú intervenciu pri riešení problémov šikanovania. Vykonať priamu intervenciu v teréne  - v školách a iných zariadeniach - pri riešení prípadov šikanovania. Zrealizovať výcvik rovesníckych aktivistov z radov stredoškolákov v špecifickom rovesníckom programe “Nie som ľahostajný k šikanovaniu a násiliu”. Senzibilizovať rodičov a verejnosť k intolerancii šikanovania, k spolupráci so školou a odbornými inštitúciami v oblasti prevencie a eliminácie šikanovania prostredníctvom médií.

3. miesto: Priateľ polície Mestská polícia Nové Zámky
Ide o  komplexný prevenčný program mestskej polície zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov u maloletých a mladistvých. Projekt je rozdelený podľa veku do piatich kategórií. Realizuje sa na troch základných úrovniach:

  • Univerzálna (primárna) prevencia v školách a školských zariadeniach v zmysle cieľavedomého pôsobenia na žiakov, zameriava sa na redukciu príčin vyvolávajúcich poruchy psychosociálneho vývinu
  • Selektívna (sekundárna) prevencia na úrovni špeciálnej starostlivosti v zmysle odbornej práce s deťmi s poruchami psychosociálneho vývinu a s poruchami správania. Ide o intenzívnu spoluprácu Mestskej polície so školami a školskými zariadeniami, s rodinou, so sociálnou kuratelou a vecne príslušnými inštitúciami za účelom odstránenia príčin.
  • Indikovaná (terciárna) prevencia, v rámci ktorej sa rieši komplexná a odborná starostlivosť o deti so závažnými poruchami správania a s asociálnym vývinom. Jednotlivé prípady sú konzultované so sociálnou kuratelou.

Ocenenie od štátneho tajomníka MV SR prevzali: Mgr. Silvia Vargová – koordinátorka prevencie a príslušník MsP Richard Sedláček.

Spoločná fotografia zástupcov ocenených so štátnym tajomníkom Jozefom Bučekom /tretí zľava/

Za Nové Zámky zľava: príslušník MsP Richard Sedláček a koordinátorka prevencie Mgr. Silvia Vargová; štátny tajomník MV SR Jozef Buček; za Pezinok: viceprimátor Ing. Ján Čech, autor a realizátor projektu inšp. Bc. Miroslav Schlesinger a šéf MsP Pezinok kpt. JUDr. Ľudovít Farbula


Víťazný projekt Poznaním k hodnotnému životu zastupoval Slovenskú republiku v medzinárodnom kole ECPA 2012, ktorého vyhodnotenie sa konalo začiatkom decembra v cyperskom hlavnom meste Nikózii. Zástupcovia Mestskej polície Pezinok prezentovali svoj projekt počas konferencie najlepšej praxe v oblasti prevencie kriminality. Účastníci workshopu prejavili záujem o anglický preklad knižiek autora projektu - inšpektora Bc. Miroslava Schlesingera.

Tento rok bola v rámci Európskej ceny za prevenciu kriminality ECPA doteraz najsilnejšia konkurencia, len 5 z 27 členských štátov EÚ nezaslalo svoje ponuky. Z prihlásených 22 projektov hlavnú cenu získal projekt Dánska a dve čestné uznania získali Švédsko a Estónsko.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR