Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Vláda sa oboznámila so stavom štátnych archívov v pôsobnosti ministerstva vnútra

26. 04. 2023

depozit

Informatívny materiál o fyzickom stave budov štátnych archívov, v ktorých je uložená najväčšia a najdôležitejšia časť archívneho dedičstva Slovenskej republiky,  predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec v stredu 26. apríla 2023.

Dokument identifikuje riziká v ochrane archívnych dokumentov, jeho obsahom zároveň sú návrhy odporúčaní pre zabránenie poškodenia archívnych dokumentov a pre zachovanie informácií v nich obsiahnutých. Ministerstvo vnútra ho vypracovalo v nadväznosti na požiar v Banskej Štiavnici z 18. marca 2023, ktorý zasiahol čiastočne aj Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici. 

Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa podarilo uchrániť pred zničením vzácne archívne dokumenty. V dôsledku hasiacich prác však došlo k premočeniu a navlhnutiu časti z nich.

Slovenský banský archív spravuje jedinečné archívne dokumenty z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a príbuzných odvetví z celého územia Slovenska. Medzi najcennejšie patria dokumenty a mapy komorsko-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1524 až 1919, ktoré sú zapísané do Registra UNESCO Pamäť sveta.

Archívy - základný pilier vedy, osvety a kultúry štátov, zábezpeka právnej kontinuity a pamäti národa

Ministerstvo vnútra SR je zriaďovateľom Slovenského národného archívu, dvoch špecializovaných pracovísk - Slovenského banského archívu v Banskej ŠtiavniciSpišského archívu v Levoči, 8 štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou a ich 29 pracovísk. Tieto archívy uchovávajú viac ako 200 kilometrov archívnych dokumentov. Najstaršie archívne dokumenty pochádzajú už zo začiatku 12. storočia. Postavenie archívov je nezastupiteľné v rámci štátnej správy, samosprávy, kultúry a vedy; tvoria integrálnu súčasť informačných štruktúr a zdrojov spoločnosti.

Ministerstvo vnútra už v roku 2003 vypracovalo Koncepciu rozvoja štátnych archívov zriadených MV SRs výhľadom do roku 2015, no nepodarilo sa zabezpečiť finančné krytie navrhnutých opatrení. V roku 2022 vypracoval rezort ďalšie dva koncepčné materiály: Stratégiu ochrany archívnych dokumentov na roky 2022 – 2026Národnú koncepciu rozvoja štátnych archívov s výhľadom do roku 2028.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR