Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Vláda schválila návrh novej zmluvy medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici

04. 06. 2015

okresne-urady

Vláda SR schválila 3. júna 2015 návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra SR. Hlavným dôvodom novej zmluvy je potreba zmeny charakteru spoločnej štátnej hranice s Maďarskom na hraničných vodných tokoch z pohyblivej na nepohyblivú, teda nezávislú od prirodzených zmien korýt hraničných riek.

V súčasnosti platný charakter pohyblivej štátnej hranice na hraničných vodných tokoch spôsobuje v praxi zdĺhavé právne riešenia dôsledkov prirodzených zmien polohy koryta hraničných vodných tokov, ktorým sa podľa doterajšej zmluvnej úpravy priebeh štátnej hranice prispôsobuje.

Okrem toho slovensko-maďarská štátna hranica je dokumentovaná v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré nezodpovedá požiadavkám európskej smernice, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Navrhovanou zmluvou sa súčasne upravuje výmena častí štátneho územia v rovnakej rozlohe, teda v pomere 1:1. Výmenou sa zohľadnia vykonané vodohospodárske a iné stavebné práce. Pôjde o výmenu celkovej plochy 177 802 m2. V častiach štátneho územia, ktoré sa v dôsledku zmien štátnej hranice oddelia od štátneho územia Slovenskej republiky alebo Maďarska a pripadnú druhej zmluvnej strane, sa nenachádzajú trvalo osídlené územia.

Návrh zmluvy je bilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy. Po podpísaní zmluvnými stranami bude predložená do Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu so zmluvou a následne ratifikovaná prezidentom SR. Na jej vykonanie bude potrebné prijatie ústavného zákona.

Nadobudnutím platnosti zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe so Záverečným protokolom.

Vláda SR 3. júna 2015 rovnako schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje –Morava, ktorý upravuje nepohyblivosť tohto bodu. Od roku 2011 má Slovensko nepohyblivý charakter hranice na všetkých hraničných vodných tokoch s Českou republikou s výnimkou tohto krátkeho úseku pri sútoku riek Morava a Dyje. Uzatvorením tejto zmluvy nadobudne slovensko-česká štátna hranica nepohyblivý charakter na všetkých hraničných vodných tokoch bez výnimky. Ide o medzinárodnú zmluvu prezidentskú, ktorá podlieha vysloveniu súhlasu Národnou radou SR a ratifikácii prezidentom SR.

Stanovenie nepohyblivého charakteru štátnej hranice na hraničných vodných tokoch má význam predovšetkým z hospodárskeho a technického hľadiska. Odstránia sa nedostatky pohyblivej štátnej hranice spočívajúce v úbytku alebo prírastku štátneho územia Slovenskej republiky  v závislosti od zmeny koryta hraničných vodných tokov. Zároveň sa stabilizujú výmery prihraničných katastrálnych území. Takáto zmena sa pripravuje aj s Rakúskom a Poľskom. V budúcnosti tak bude stabilizovaná celková výmera štátneho územia SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR