Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Vláda schválila návrh organizačno-technického zabezpečenia februárového referenda

10. 12. 2014

referendum0971

Vláda 10. decembra 2014 schválila návrh organizačno-technického zabezpečenia referenda, ktoré sa bude konať 7. februára 2015. Výdavky na prípravu, vykonanie referenda a zisťovanie výsledkov hlasovania sa predpokladajú vo výške 6 332 268 eur. Hradené budú z výdavkovej časti štátneho rozpočtu na rok 2015 v rámci schválených záväzných limitov.

Pre Ministerstvo vnútra SR je určených 5 134 993 eur. Použité budú na zabezpečenie činnosti komisií pre referendum, a to zákonné nároky, ako sú napríklad náhrady mzdy a odmeny členom komisií, cestovné náhrady a oprávnené výdavky obcí. Ďalej ide  o výdavky na zabezpečenie tlače a distribúcie hlasovacích lístkov, hlasovacích preukazov s ochrannými prvkami, metodických a informačných materiálov, komplexné služby spojov, ochranu miestností na hlasovanie a ochranu verejného poriadku v deň konania referenda a na vybavenie miestností určených na hlasovanie.

Finančné prostriedky pre Štatistický úrad SR v objeme 1 197 275 eur zahŕňajú výdavky spojené s prípravou spracovania a so spracovaním výsledkov hlasovania v referende.

V  návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda sú uvedené úlohy a lehoty ich plnenia subjektmi, ktoré sa budú podieľať na príprave referenda. Sú to ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce.  Podstatnú časť bude plniť Ministerstvo vnútra SR. Sú to najmä úlohy týkajúce sa  materiálno-technického zabezpečenia referenda a  metodického usmerňovania subjektov podieľajúcich sa na príprave a vykonaní referenda.

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR