Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Vláda vymenovala nových prednostov 12-tich okresných úradov

21. 10. 2020

Minister vnútra Roman Mikulec na základe par. 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy  na rokovanie kabinetu v stredu 21. októbra 2020 predložil návrh na vymenovanie prednostov 12 okresných úradov. Ministerstvo vnútra ich vybralo v transparentnom výberovom konaní. Zároveň predložil návrh na odvolanie súčasných prednostov, ktorých do funkcií vymenovala predchádzajúca vláda.

 

Od 26. októbra budú mať nových prednostov okresné úrady v Skalici, Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Ilave, Komárne, Sabinove, Košiciach, Michalovciach, Trebišove a v Gelnici. Noví prednostovia okresných úradov v Pezinku a v Čadci nastúpia do funkcií 4. novembra.

Vláda vymenovala:

 • Bohuša Chochlíka do funkcie prednostu Okresného úradu Pezinok,
 • Annu Abramovičovú do funkcie prednostky Okresného úradu Skalica,
 • Romana Kozáčeka do funkcie prednostu Okresného úradu Trenčín,
 • Dáriusa Saba do funkcie prednostu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou,
 • Alenu Hanusovú do funkcie prednostky Okresného úradu Ilava,
 • Pála Bánai Tótha do funkcie prednostu Okresného úradu Komárno,
 • Romana Repu do funkcie prednostu Okresného úradu Čadca,
 • Jaroslava Markuša do funkcie prednostu Okresného úradu Sabinov,
 • Martina Semana do funkcie prednostu Okresného úradu Košice,
 • Janu Margovú do funkcie prednostky Okresného úradu Michalovce,
 • Gejzu Goreho do funkcie prednostu Okresného úradu Trebišov,
 • Petra Balogu do funkcie prednostu Okresného úradu Gelnica

Vláda odvolala:

 • Justína Sedláka z funkcie prednostu Okresného úradu Pezinok,
 • Vieru Kučerovú z funkcie prednostky Okresného úradu Skalica,
 • Jozefa Stopku z funkcie prednostu Okresného Trenčín,
 • Michala Kapuša z funkcie prednostu Okresného Bánovce nad Bebravou,
 • Danu Šťastnú z funkcie prednostky Okresného úradu Ilava,
 • Lászlóa Szendiho z funkcie prednostu Okresného úradu Komárno,
 • Petra Šimčiska z funkcie prednostu Okresného úradu Čadca,
 • Jána Baňasa z funkcie prednostu Okresného úradu Sabinov,
 • Jozefa Lazára z funkcie prednostu Okresného úradu Košice,
 • Janu Cibereovú z funkcie prednostky Okresného úradu Michalovce,
 • Rastislava Petroviča z funkcie prednostu Okresného úradu Trebišov,
 • Imricha Macka z funkcie prednostu Okresného úradu Gelnica.

Prvých  57 nových prednostov okresných úradov vláda vymenovala v lete. Do nominačného výberu bola zapojená aj verejnosť. Týmto spôsobom však neboli vybratí  všetci prednostovia, zvyšných  15 prednostov malo vybrať ministerstvo vnútra, ktoré 13. augusta vyhlásilo výberové konanie.

Výber kandidátov

Od uchádzačov sa vyžadovala najmenej 3-ročná skúsenosť s riadením minimálne 15-členného kolektívu, 2-ročná skúsenosť s prácou vo verejnej správe a morálna bezúhonnosť. Kandidáti okrem životopisu predkladali aj svoju víziu riadenia okresného úradu.

Uchádzačov, ktorí splnili stanovené kritériá, hodnotila a vypočula odborná komisia zložená z vedúcich pracovníkov ministerstva vnútra a Úradu vlády. Účasť na hodnotení ministerstvo vnútra ponúklo aj  mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko. Hoci pozvanie ocenila, z  kapacitných dôvodov sa do výberu nezapojila.

„Záujem o tento spôsob výberu prednostov ministerstvo vnútra hodnotím ako enormný,“ konštatoval minister vnútra Roman Mikulec. Výberová komisia totiž  obdržala vyše 300 prihlášok, najväčší záujem bol o riadenie úradov v Michalovciach, Rožňave, Komárne, Trebišove a v Sabinove. Do výberového konania sa prihlasovali aj súčasní prednostovia. „Vyskytli sa kandidáti, ktorí mali ambície riadiť viacero okresných úradov, jeden uchádzač napríklad  poslal prihlášku do výberového konania až na 6 úradov,“ podotkol Roman Mikulec.

Ministerstvo vnútra pôvodne výber prednostov plánovalo ukončiť skôr, vzhľadom na neočakávaný záujem a s tým spojené vypočutia kandidátov sa ani do dnešného dňa výberový proces neukončil. „Komisia v posledných dňoch ešte vypočula kandidátov na prednostov okresných úradov v Rožňave, Hlohovci a v Senici a najlepších z nich odporučí ministrovi vnútra na vymenovanie,“ uviedol Peter Rolný, generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra.


 

Prečítajte si tiež:

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu a uznesenie vlády SR č. 1/2021 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa úradné hodiny podateľne Ministestva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej 22 rušia.

Odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR