Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Vojna na Ukrajine: MV SR vyplatilo obciam takmer 2,5 milióna eur

02. 05. 2022

ukrajinska vlajka

Aj napriek skrátenému času na spracovanie výkazov od obcí a miest ministerstvo vnútra v sobotu 30. apríla  odoslalo vyše 1100 samosprávam finančné prostriedky na vyplatenie príspevkov za ubytovanie občanom, ktorí sa postarali o strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny. Obciam bolo refundovaných takmer 2,5 milióna eur (presne: 2 451 252,50). Tieto prostriedky obce vyplatia prenajímateľom do 5 pracovných dní na účet v banke alebo v hotovosti.

O príspevok za ubytovanie žiadalo 6389 ubytovateľov pre 23 445 ubytovaných odídencov.

Najviac poskytovateľov ubytovania bolo v Bratislavskom /1742/, Prešovskom /842/, Košickom /831/ a Žilinskom kraji /719/. V týchto krajoch bolo aj najviac ubytovaných.

Aktuálne zákonné termíny na doručenie výkazov

  • Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje ubytovateľov, že výkazy za mesiac apríl 2022 sú obciam povinní predložiť do piatka 6. mája.
  • Ak boli ubytovatelia vyzvaní na opravu chýb vo výkazoch za mesiac február a marec, je potrebné, aby aj tieto opravné výkazy doručili obciam do piatka 6. mája.
  • Obce všetky výkazy zosumarizujú do jednotného prehľadu a zašlú ministerstvu vnútra do pondelka 16. mája.

Nové vzory výkazov

Ministerstvo vnútra 2. mája 2022  zverejnilo aktualizované formuláre výkazov pre fyzické i právnické osoby, ako aj pre mestá a obce. 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku za ubytovanie je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom umožnila novela azylového zákona účinná od marca 2022. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje vládne nariadenie č. 99/2022. Na príspevok majú nárok vlastníci bytov a domov, nepodnikateľské subjekty poskytujúce krátkodobé ubytovanie, ako aj obce a vyššie územné celky a to v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne alebo prostredníctvom svojich rozpočtových či príspevkových organizácií.

Príspevok za ubytovanie podnikateľom, teda aj hotelom, upravuje zákon o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR