Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Výzvy verejnej správy témou Výboru pre demokraciu a vládnutie Rady Európy

05. 04. 2014

Council of Europe

Rozvíjanie otázok verejnej správy, dobrého vládnutia na miestnej a regionálnej úrovni, podpora reformných aktivít vo verejnej správe ako aj platforma pre efektívnu výmenu skúsenosti jednotlivých členských krajín Rady Európy je zámerom jej nového Výboru pre demokraciu a vládnutie  (European Committee on Democracy and Governance). Prvého zasadnutia výboru, ktorý sa konal začiatkom apríla v Štrasburgu,  sa zúčastnili aj  predstavitelia sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra.

Kľúčovými témami zasadnutia boli reformné opatrenia pri modernizácii verejnej správy, účasť občanov na správe veci verejných ako aj podpora zodpovednosti a vylepšovanie štandardov pri poskytovaní služieb na miestnej úrovni. Do diskusie prispeli praktickými poznatkami zástupcovia ukrajinskej, írskej, švédskej, tureckej, slovinskej a nórskej delegácie. Decentralizácia, spájanie obcí, približovanie administratívy občanom a zvyšovanie účasti občanov a ich vplyvu na riadení vecí verejných sú témy, ktoré rezonujú v mnohých európskych krajinách.

Podpora spolupráce, stimulačných efektov a reforiem bola ďalším bodom rokovaní. V rámci Rady Európy funguje systém tzv. Peer Review - nástroj profesionálnej asistencie skúsených odborníkov  Rady Európy pri zavádzaní reformných opatrení v jednotlivých členských štátoch. Hostiteľmi týchto podporných projektov už boli Fínsko Albánsko, Arménsko a Moldavsko, pričom jednotliví členovia výboru vyjadrili vôľu zapojiť sa do tohto nástroja - či už ako prijímateľ alebo ako poskytovateľ pomoci.

V rámci otvorenej diskusie o reformných opatreniach vo verejnej správe predstavitelia MV SR prezentovali prebiehajúcu reformu verejnej správy - Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa). Podpredseda výboru Paul Rowsell z Veľkej Británie ocenil stratégiu reformy ako aj jej samotné označenie, ktoré podľa neho presne vystihuje, čo by mala verejná správa skutočne znamenať pre občanov a ako by mal systém fungovať.  Ako uviedla Zuzana Barboríková, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov  MV SR: "Rokovanie výboru bolo prínosné z hľadiska inšpirácie o skúsenostiach z dobrej praxe členských krajín Rady Európy v rôznych oblastiach verejnej správy. Zároveň sme si potvrdili správne smerovanie v ohľade reformných opatrení, ktoré je nevyhnutné prijímať na všetkých úrovniach verejnej správy."

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR