Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Z tlačovej konferencie ministra Roberta Kaliňáka k volebným zákonom

30. 07. 2013

TK volebne zakony

Podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák v utorok 30. júla 2013 na tlačovej konferencii prezentoval  návrhy zákonov z dielne sekcie verejnej správy MV SR.  Návrhy zákonov o volebnej kampani a podmienkach výkonu volebného práva sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a vychádzajú z programového vyhlásenia vlády.

V súčasnosti máme pre každé voľby samostatný zákon, ktorý upravuje pravidlá hlasovania i kampane - zákon o voľbách do Národnej rady SR, zákon o spôsobe voľby prezidenta SR a o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákon o spôsobe vykonania referenda. „Navrhovaný zákon zjednocuje volebný proces pre voliča, jeho ambíciou je zvýšiť transparentnosť zavádzaním kontrolných mechanizmov a sankcií ako aj snaha o úspory, ktoré by mali byť na úrovni 1,324 mil. eur, “ uviedol minister vnútra Robert Kaliňák.

Minister vnútra zdôraznil, že rezort „upustil od zámeru zmeniť volebný systém ako taký“ v snahe prijať spoločensky a politický konsenzus v dlhodobom horizonte. Úprava jednotného volebného moratória pre všetky druhy volieb, nastavenie finančných limitov na vedenie kampane (3,5-násobné navýšenie oproti pôvodnej právnej úprave) ako aj 21-dňového obmedzenia publikovania politických prieskumov sú podľa ministra opodstatnené a prispejú k tvorbe lepších podmienok pre voliča pri uplatňovaní jeho volebného práva.

Systém fungovania transparentného účtu ako jediného a verejného finančného nástroja financovania volebnej kampane má taktiež napomôcť transparentnosti financovania ako aj lepšej orientácii a informovanosti občana. Okrem zverejňovania účtu budú musieť všetci volební kandidáti zverejňovať predbežné a záverečné správy o financovaní kampane, čo bude aj predmetom dodatočných kontrol  výdavkov. Nová právna úprava umožňuje prítomnosť zástupcov všetkých politických strán zaregistrovaných do volieb v priebehu výkonu volieb vrátane sčítavania hlasov. Odmeňovaní budú z dôvodu potreby úspor iba členovia volebných komisií, čiže zástupcovia tých politických subjektov, ktorí majú právo delegovať člena podľa návrhu (t.j. politické strany, ktorých kandidátne listiny sú zaregistrované a zároveň získali najmenej 3% platných hlasov v ostatných voľbách do NRSR).

Ministerstvo vnútra nateraz akceptovalo resp. doplnilo podnetné pripomienky odbornej verejnosti a

  • zjednotí dĺžku volebnej kampane pre všetkých, ktorí chcú kandidovať vo voľbách, začiatok volebnej kampane nebude podmieňovaný zaregistrovaním nezávislého kandidáta;
  • zrovnoprávnia  sa nezávislí kandidáti a kandidáti politických strán do orgánov územnej samosprávy  pokiaľ ide o limity výdavkov na volebnú kampaň. Limity budú platiť pre všetkých rovnako;
  • zednotia sa sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani pre kandidátov politických strán a nezávislých kandidátov;
  • upraví a spresní znenie  pri financovaní volebnej kampane pri voľbe prezidenta tak, aby zo znenia bolo absolútne jasné, že možnosť úhrady výdavkov na kampaň treťou stranou zákon neumožňuje;
  • pri vyčísľovaní hodnoty bezodplatného plnenia sa uloží povinnosť preukázať súlad tejto hodnoty s cenou obvyklou aj nezávislým kandidátom.

Základné princípy navrhovaných zákonov nájdete tu.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR