Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2023, utorok
 

Zámerom spoločného projektu Rady Európy a EÚ je posilnenie pozície samospráv

07. 12. 2022

Aktivity ministerstva vnútra  pre budúce lepšie nastavenie systému územnej samosprávy na Slovensku boli  hlavnou témou stretnutia štátneho tajomníka MV SR Tomáša Opartyho s monitorovacou misiou  Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v stredu 7. decembra 2022.

Zahraniční experti sa so zástupcami rezortu vnútra stretli so zámerom zhodnotiť stav implementácie reformy verejnej správy a preveriť  dodržiavanie záväzkov prijatých členskými štátmi Rady Európy.

Ministerstvo vnútra v rámci vízie budúcej komplexnej reformy samosprávy na Slovensku realizuje projekt Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku, a to v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy. Projekt schválila Európska komisia na financovanie prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem a pri schvaľovaní bol rozdelený na dve časti. Projekt zahŕňa všetky oblasti nastavenia samosprávy: od územnosprávneho členenia od miestnej až po regionálnu úroveň, spôsobu financovania, nastavenia kompetencií, vzdelávania, až po konkrétne nastavenie hlavného mesta Bratislava a mesta Košice.

Stretnutie na MV SR

Medzi ďalšími témami diskusie bola aj  spolupráca rezortu vnútra s  rezortom financií a lokálna participácia pri tvorbe legislatívy so zástupcami  miest a obcí. Reforma verejnej správy je prioritou vlády a rezort vnútra sa jej intenzívne venuje. Všetky legislatívne i koncepčné aktivity týkajúce sa územnej samosprávy sú konzultované so združeniami, ktoré ich zastupujú: Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8. Ich zástupcovia sú prizývaní do pracovných skupín pri príprave vládnych materiálov a sú povinnou súčasťou pripomienkových konaní,“ povedal štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.

Stretnutie na MV SR

„Práve obce a samosprávne kraje boli počas pandémie ochorenia COVID- 19 aj počas príchodu odídencov z Ukrajiny nenahraditeľnou súčasťou zvládania uvedených kríz. Vzájomná kooperácia sa vplyvom krízových udalostí výrazne posilnila a zlepšila.  Nanovo sa nastavil  aj finančný mechanizmus. Samosprávam patrí neoceniteľná vďaka,“ povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR  Adrián Jenčo.

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR