Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. marec 2023, utorok
 

Zmeny vo volebnej legislatíve: možnosť voliť poštou sa zjednoduší

30. 11. 2022

paragraf

Národná rada SR 30. novembra 2022 schválila návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra. Novela nanovo a jednoduchším spôsobom upravuje voľbu poštou pre parlamentné voľby a referendum.

„Na základe novely sa vytvorí jednotný informačný systém pre voľbu poštou, prostredníctvom ktorého ministerstvo vnútra bude vyhotovovať a viesť osobitný zoznam voličov žiadajúcich o voľbu poštou zo zahraničia. V súčasnosti žiadatelia o voľbu poštou komunikujú s obcou ich trvalého pobytu. Podľa nového modelu budú všetky žiadosti o voľbu poštou adresované ministerstvu vnútra," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Voliči zo zahraničia budú môcť podať žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom novovytvoreného informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Zároveň sa vytvára možnosť sledovania zásielky voliča. Voličovi budú zasielané dôležité notifikácie na jeho e-mailovú adresu a do elektronickej schránky, ak ju má zriadenú a aktivovanú.

Zavádza sa nová služba, ktorou je získanie hlasovacieho lístka z webového sídla ministerstva vnútra. Volič si ich vytlačí sám, ak požiadal o voľbu poštou elektronicky. V prípade, že požiadal o voľbu poštou v listinnej podobe, budú mu hlasovacie lístky zaslané, ale taktiež má možnosť vytlačiť si hlasovací lístok.

Fungovať budú 9-členné okrskové volebné komisie utvorené pre osobitný okrsok. Počet okrskov bude známy až po uplynutí doby na podanie žiadosti o voľbu poštou.

Novela nadobúda účinnosť 1. marca 2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že Národná rada SR neschválila v novembri zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorou sa navrhovala zmena lehôt vo vzťahu k vyhláseniu volieb prezidenta, sa predmetnou novelu nerealizuje návrh rozšíriť voľbu poštou zo zahraničia aj pre voľbu prezidenta a návrh vytvoriť legislatívne predpoklady, aby sa druhé kolo volieb prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu mohli konať v rovnaký deň.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR