Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2023, nedeľa
 

Zo zasadnutia Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

25. 11. 2010

slovensko-madarske symboly

Dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo v Rožňave 13. zasadnutie Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti komisie Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Maďarskú delegáciu viedla predsedníčka maďarskej časti komisie Erika Szabó, štátna tajomníčka Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky. Komisia sa oboznámila s konkrétnymi formami spolupráce miest Rožňava a Szerencs na komunálnej úrovni a Košického samosprávneho kraja a župy Borsod-Abaúj-Zemplén na regionálnej úrovni.

Štátni tajomníci - Maroš Žilinka a Erika Szabó

Medzi rozhodujúce body rokovania patrila informácia o aktuálnom stave rozvoja slovensko-maďarskej cezhraničnej infraštruktúry – cestná doprava a ipeľské mosty a vyhodnotenie možností cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotníckej starostlivosti. Komisia vyslovila podporu vytvoreniu medzinárodného projektového tímu, ktorý preskúma otázky preplácania zásahov zdravotnej záchrannej služby, prechodu sanitiek cez hranice, rýchlejšieho umiestnenia pacientov do nemocníc ak je niektorá z nich bližšie cez hranicu a otázku prepojenia tiesňových volaní. Maďarská strana ocenila informáciu o aktivitách ZMOS pri pomoci samosprávam v príprave prechodu na euro a o skúsenostiach so zavedením eura z pohľadu vybraných slovenských samospráv. Komisia odporučila pokračovať v aktivitách Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Kras-Bodva a Euroregiónu Slaná-Rimava. Pre vybrané oblasti cezhraničnej spolupráce navrhla vytvoriť osobitné pracovné skupiny. Komisia sa dohodla, že nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční vo februári 2011 na území Maďarskej republiky.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne  preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

UPOZORNENIE

V dňoch 31.3.2022 a 1.4.2022 sú stránkové hodiny podateľne z technických príčin zrušené. Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR