Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

Územná pôsobnosť

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné plní úlohy štátnej správy na úseku archívov a registratúr s regionálnou územnou pôsobnosťou v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Archív preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty od:

-     štátnych orgánov so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb

-     samosprávneho kraja so sídlom v jeho územnom obvode a ním zriadených a založených právnických osôb

-     obcí nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb

-     univerzít a iných vysokých škôl so sídlom v jeho územnom obvode

-     právnických osôb najmä z oblasti hospodárskeho života so sídlom v jeho územnom obvode

-     fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu a majú trvalý pobyt v jeho územnom obvode

-     od pôvodcov, ktorých určí ministerstvo

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Humenné

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]