Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ďalšie klientske centrá štátnej správy v Kežmarku, Starej Ľubovni, Snine a Senci

27. 03. 2014

Slávnostné otvorenie KC pri OU KK - minister vnútra Robert Kaliňák a prednosta Ján Ferenčák

Klientske centrá štátnej správy ako integrované pracoviská pre kontakt s občanom pri okresných úradoch sú k dispozícii už aj obyvateľom Kežmarku, Starej Ľubovne,  Sniny a Senca.  Za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka boli slávnostne uvedené do plnej prevádzky uplynulý týždeň, dokopy ich už funguje 9.

 Sprevádzkovaním klientskeho centra na prízemí Okresného úradu Kežmarok si môžu občania rýchlo a jednoducho vybaviť agendy okresného úradu (živnosti, overovanie listín,,...), zintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, kataster, životné prostredie a lesný a pozemkový úrad) ako aj agendu Policajného zboru – doklady, dopravný inšpektorát, zbrojné preukazy a licencie. „Na našom klientskom centre sme na 21 otvorených pracoviskách k dispozícii pre potreby Kežmarčanov, už počas testovacej prevádzky sme vybavili takmer 1500 požiadaviek týždenne. Sme radi, že nám priestorové kapacity umožnili vyjsť v ústrety aj rodinám s deťmi, ktoré si môžu spríjemniť čakanie na rodičov v detskom kútiku. Takisto disponujeme vyškoleným personálom na poskytovanie informácii či základných inštrukcií aj pre občanov rómskej menšiny,“  uvádza benefity pre obyvateľov okresu Ján Ferenčák, prednosta OÚ Kežmarok.

Na klientskom centre pri Okresnom úrade Stará Ľubovňa si občania môžu na jednej adrese v centre mesta vybaviť agendu okresného úradu, agendy zintegrovaných úradov miestnej štátnej správy (okrem katastrálneho odboru, ktorý sídli o 50 m od budovy OÚ) ako aj agendu Policajného zboru – dopravného inšpektorátu, dokladovej agendy a evidencie zbraní. Klientske centrum sa nachádza na prízemí okresného úradu, ktorý je v bezprostrednej blízkosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej  poisťovne. „Sme radi, že si Staroľubovňania môžu väčšinu agendy so štátnou správou vybaviť pod jednou strechou, už počas testovacej prevádzky sme  na 17 pracoviskách klientskeho centra vybavili  denne priemerne  200–250 občanov,“  komentuje Peter Sokol, prednosta OÚ Stará Ľubovňa.

V rámci druhej fázy reformy ESO bol v Snine sprevádzkovaný okresný úrad 3. kategórie, preto už občania nemusia za požiadavkami na okresný úrad a špecializovanú štátnu správu cestovať do vyše 20km vzdialeného mesta Humenné. Pri Okresnom úrade Snina bolo tiež uvedené do prevádzky klientske centrum, kde si občania  môžu vybaviť svoje požiadavky v rámci agendy miestnej štátnej správy (overovanie listín a podpisov, živnostenské podnikanie), ako aj odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie, cestnú dopravu a pozemné komunikácie, pozemkový a lesný odbor ale aj OR PZ – dopravný inšpektorát a oddelenie dokladov. „Na prízemí okresného úradu si Sninčania teraz môžu vybaviť väčšinu integrovanej agendy štátnej správy na 13 pracoviskách, počas testovacej prevádzky sme obslúžili týždenne vyše 700 občanov. V budove úradu sa nachádza aj pracovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,“ vymenúva výhody pre občanov Michal Vohar, prednosta OÚ Snina.  

 V súvislosti s integráciou špecializovanej štátnej správy v rámci reformy ESO v Senci pribudla k agende pozemkového úradu aj zložka lesného úradu, a teda občania už nemusia cestovať za agendou lesného úradu do Bratislavy. Na prízemí okresného úradu je občanom k dispozícii 31 pracovísk vo forme tzv. front- officu, kde si môžu vybaviť svoje požiadavky v agende miestnej štátnej správy (teda odboru všeobecnej vnútornej správy a odboru živnostenského podnikania) ako aj agendy špecializovanej štátnej správy (kataster, cestná doprava a pozemné komunikácie, pozemkový a lesný odbor ako aj odbor starostlivosti o životné prostredie). Ďalšou výhodou je rozšírenie ponúkaných služieb klientskeho centra pre občanov aj o agendy Policajného zboru  - dopravný inšpektorát a vybavovanie dokladov. „Sme radi, že sa nám podarilo pre občanov nášho mesta sprevádzkovať klientske centrum, kde si na jednej adrese v centre mesta vybavia maximum požiadaviek na štátnu správu. Taktiež sme vďační samospráve za poskytnutie 25 bezplatných parkovacích miest pred budovou okresného úradu, čo vnímame ako ďalší zo spoločných ústretových krokov pre komfort Senčanov,“  komentoval otvorenie klientskeho centa Martin Doboš, prednosta Okresného úradu Senec.

Vládny program ESO je  najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou  je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jednotlivými opatreniami programu ESO sa má dosiahnuť zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy (postupne všetko pod jednou strechou v rámci okresu) a v neposlednej miere zvýšenie transparentnosti fungovania štátnej správy.