Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Druhé klientske centrum štátnej správy je v Galante

22. 01. 2014

Pracovisko klientskeho centra Galanta

Predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák a  Júlia Gálová, prednostka Okresného úradu Galanta, v pondelok 20. januára slávnostne otvorili klientske centrum štátnej správy v Galante. Sprevádzkovanie kontaktného pracoviska pri okresnom úrade je súčasťou reformy ESO, ktorej cieľom je zefektívniť a zmodernizovať poskytovanie služieb štátu pre občana.

Obyvatelia okresu Galanta teraz môžu na jednej adrese vybaviť úradné záležitosti zintegrovanej štátnej správy – od živnostenskej agendy, cez overovanie listín, viaceré úkony dopravného inšpektorátu ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Pre jednoduché záležitosti funguje podateľňa aj pre odbor katastra, starostlivosti o životné prostredie ako aj pozemkový a lesný odbor s tým, že rozsah poskytovaných služieb pre občana sa bude postupne rozširovať.Zamestnanci klientskeho centra sú k dispozícii občanom počas pracovných dní na 18-tich otvorených pracoviskách, kam ich nasmeruje vyvolávací systém. Ďalším benefitom bude možnosť priameho nákupu kolkov v pokladni,“ vymenúva novinky prednostka Okresného úradu Júlia Gálová.

V súvislosti s rozbehom klientskych centier prebieha aj optimalizácia procesov pri výkone štátnej správy s cieľom poskytnúť služby pre občana rýchlo, efektívne a jednoducho.  Napríklad v agende živnostenského podnikania už došlo k nasledovným zmenám: zavedenie online výpisu z Registra trestov, osvedčenie pri voľných živnostiach do 1 dňa a  zabezpečenie rovnomerných dávok z Obchodného registra.  

Optimalizácia štátnej správy pre občana prinesie časovú a finančnú úsporu pri vybavovaní úradných záležitostí. Namiesto cestovania po špecializovaných úradoch v rámci okresu resp. kraja nájdu občania služby štátnej správy pod jednou strechou. Pribudnú aj nové možnosti komunikácie so štátnou správou  - elektronicky či telefonicky. Od januára je už v prevádzke Call centrum, keď si občan na bezplatnej linke 0800 222 222 môže preveriť svoju situáciu v oblasti úradných záležitostí. Zásadnou zmenou bude princíp Jedenkrát a dosť, keď po kompletnom zavedení elektronických služieb bude stačiť občanovi jedno podanie voči štátu a štátna  správa sama zabezpečí posun informácií medzi jednotlivými úradmi. Tretím dôležitým aspektom je zvýšenie transparentnosti v kontakte so štátnou správou: cez systém otvorených dverí, striedanie pracovníkov v jednotlivých agendách, určenie poradia vyvolávacím systémom ako aj sústavnú prítomnosť supervisora na pracovisku.

Reforma ESO je  najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou  je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jednotlivými opatreniami programu ESO sa má dosiahnuť zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy (postupne všetko pod jednou strechou v rámci okresu) a v neposlednej miere zvýšenie transparentnosti fungovania štátnej správy.