Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Integrácia úradov v rámci reformy ESO vo finálnej fáze

03. 09. 2013

Sluzby JKM na klientskom centre OkU NR II

V súčasnosti sa pod vedením MV SR finalizujú procesy potrebné k integrácii špecializovaných úradov miestnej štátnej správy v súčinnosti s relevantnými rezortmi. V súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky vzniknú k 1. 10. 2013 okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. Zároveň dôjde k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy, ktorých pôsobnosť prejde pod tento integrovaný miestny orgán štátnej správy (s názvom okresný úrad). Právna úprava zachováva doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

 Kontakt s občanom

Po 1. 10. 2013 si občania budú môcť svoje požiadavky na úrady riešiť na miestne príslušnom okresnom úrade – na príslušnom odbore s tým, že od budúceho roka im postupne budú na vybavovanie občianskej agendy k dispozícii klientske centrá.

K 1. 10. 2013 dôjde k sústredeniu všetkých integrovaných úradov štátnej správy vo forme odborov do budúcich okresných úradoch na 1 adresu v mestách: Senec, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Myjava, Púchov, Zlaté Moravce, Bytča, Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Žarnovica, Bardejov, Svidník, Snina a Gelnica.

K 1. 10.2013 budú na 2 adresách fungovať okresné úrady v mestách Nitra, Trnava, Galanta, Skalica, Bánovce na Bebravou, Považská Bystrica, Partizánske, Topoľčany, Dolný Kubín, Lučenec, Revúca, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Levoča, Košice – okolie, Michalovce a Sobrance.

Ostatné okresné úrady budú fungovať na viacerých adresách z dôvodov, že proces prechodu jednotlivých úradov vrátane ich majetku bude ukončený delimitáciou k 1. 10.  2013 a až následne budeme môcť pristúpiť k fyzickému sťahovaniu. To bude realizované na úrovni jednotlivých okresov súbežne so sprevádzkovaním klientskych centier tak, aby nedošlo k zbytočným komplikáciám v orientácii občana.

Proces integrácie

V rámci vytvárania integrovaného systému štátnej správy je cieľom vytvoriť pre občana jeden úrad v príslušnom okrese, ktorý by mal byť v závislostí od konkrétnych možností reprezentovaný jednou nehnuteľnosťou. V mestách, kde to priestorové kapacity umožňujú, budú integrované úrady premiestnené do budov súčasných obvodných úradov (od októbra pod názvom okresné úrady).  Pracovná skupina MV aktuálne rieši ich ďalšie využitie buď pre potreby rezortu alebo budú predmetom odpredaja. Naopak, v mestách bez dostatočných či vyhovujúcich kapacít  zostanú  integrované úrady vo svojich vlastných priestoroch a budeme riešiť iné možnosti ich efektívneho premiestnenia.

Efektívna koncentrácia úradov v rámci reformy ESO je náročný proces – ide o vytvorenie a zabezpečenie novej štruktúry pre výkon agendy okresných ako aj pristupujúcich úradov za základného predpokladu nenarušenia plynulosti poskytovaných služieb pre občanov. Tento proces je súčasťou širokého komplexu opatrení s cieľom sprehľadniť, zefektívniť a stransparentniť fungovanie verejnej správy na Slovensku.