Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Klientske centrá štátnej správy už aj v Levoči a Humennom

Levoča, Humenné, 12. 11. 2014

Minister vnútra Robert Kaliňák a prednosta OU Humenné Ondrej Mudry na slávnostnom otvorení klientskeho centra

Integrovaná štátna správa je dostupná už aj pre obyvateľov okresov Levoča a Humenné. Na klientskych centrách štátnej správy, ktoré boli tento týždeň slávnostne otvorené za účasti predsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, si občania môžu na jednej adrese v centre mesta vybaviť postupne celú agendu štátnej správy. 

Vybudovanie siete klientskych centier je jednou z etáp vládneho programu ESO. Pre občana klientske centrum predstavuje jednu adresu pre vybavenie si požiadaviek na zintegrovanú štátnu správu. Ambíciou je, aby si občan po zavedení plnej elektronizácie vybavil jednoduché podania na počkanie a v pri zložitejších požiadavkách bude s informáciami pracovať úrad, ktorý pre občana zabezpečí všetko potrebné.

Rezort vnútra zároveň rozširuje portfólio poskytovaných služieb na jednotlivých pracoviskách. Už dnes majú možnosť aj občania z okresov Levoča a Humenné na klientskych centrách požiadať  o výpis z Obchodného registra, v spolupráci so Slovenskou poštou využívať elektronický platobný systém (eKolok) a pre podnikateľov je k dispozícii  podpora ohľadne EKS (elektronicky kontraktačný systém).

Levoča

V rámci realizácie vládneho programu ESO vznikol k 1. októbru 2013 pre potreby občanov Okresný úrad Levoča. V meste Levoča sa predtým nachádzal iba katastrálny odbor (Mäsiarska 18) a detašované pracovisko obvodného úradu životného prostredia (Námestie Majstra Pavla 59), kvôli ostatným agendám štátnej správy museli občania cestovať do 26km vzdialeného Popradu.

Na zvýšenie dostupnosti služieb štátu pre občana bolo aj v Levoči vybudované klientske centrum na prízemí okresného úradu, ktoré v utorok 11. novembra slávnostne otvorili podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, prednosta OÚ Ivan Dunčko a primátor Levoče Miroslav Vilkovský. „Občania si teraz môžu na jednej adrese v centre mesta vybaviť agendu okresného úradu, katastra, životného prostredia, evidencie vozidiel, oddelenia dokladov, živnostenského podnikania, lesného a pozemkového odboru ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií,“ uviedol na Ivan Dunčko, prednosta Okresného úradu Levoča.

V Levoči sa teda podarilo umiestniť služby štátnej správy na jednu adresu v centre mesta, zároveň v danej budove sídli aj úrad práce, Sociálna poisťovňa a pracuje sa aj na umiestnení pracoviska zdravotnej poisťovne.

Humenné

V poradí 12. klientske centrum štátnej správy bolo v stredu 12. novembra slávnostne otvorené za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka v Humennom. Je umiestnené v priestoroch Okresného úradu Humenné na Kukurelliho ul. 1. Občania si môžu okrem agendy okresného úradu vybaviť svoje požiadavky aj na týchto odboroch integrovanej štátnej správy: dopravný inšpektorát PZ -  evidencia vozidiel, podateľňa katastrálneho odboru, pozemkový a lesný odbor, cestná doprava a pozemné komunikácie ako aj odbor starostlivosti o životné prostredie. 

„Okrem benefitu pre občanov vo forme pracoviska prvého kontaktu so štátnou správou na jednej adrese sa nám v dôsledku opatrení reformy ESO podarilo ušetriť aj 12.600 EUR ročne,“ uviedol na slávnostnom podujatí prednosta Okresného úradu Ondrej Mudry.