Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Klientske centrum štátnej správy už aj v Štúrove

Štúrovo, 07. 11. 2014

klientske-centrum-sturovo

V poradí desiate klientske centrum štátnej správy bolo v piatok 7. novembra 2014 slávnostne otvorené v Štúrove za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, prednostky Okresného úradu Nové Zámky Heleny Bohátovej a primátora mesta Jána Oravca. 

V rámci realizácie vládneho programu ESO bolo v meste Štúrovo sprevádzkované klientske centrum ako miesto prvého kontaktu občana s integrovanou štátnou správou. „Klientske centrum v meste Štúrovo je pre nás príkladom vynikajúcej spolupráce so samosprávou v prospech občana,“ ocenil prístup primátora mesta Štúrovo na slávnostnom otvorení minister vnútra Robert Kaliňák. Obyvatelia 23 obcí s 32 tisíckami obyvateľov už nemusia  cestovať kvôli záležitostiam miestnej štátnej správy do 50 – 60 km vzdialených Nových  Zámkov, ale služby integrovanej štátnej správy nájdu na jednej adrese v meste.

 „Na 11 pracoviskách klientskeho centra nájdu naši spoluobčania agendu odboru živnostenského podnikania, všeobecnej vnútornej správy ako aj odborov katastra, cestnej dopravy a pozemných komunikácii, starostlivosti o životné prostredie a lesného a pozemkového odboru,“ uviedla  Helena Bohátová,  prednostka Okresného úradu Nové Zámky.  

Slávnostné otvorenie klientského centra v Štúrove

Obyvatelia celého regiónu môžu na klientskom centre uhrádzať správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému (eKolok) a na pracovisku si tiež vyžiadať výpis z Obchodného registra.

Vládny program ESO je  najväčšou reformou štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou  je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jednotlivými opatreniami programu ESO sa má dosiahnuť zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb  na úradoch miestnej štátnej správy (postupne všetko pod jednou strechou v rámci okresu) a v neposlednej miere zvýšenie transparentnosti fungovania štátnej správy.