Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Reforma ESO: bilancia a plány do roku 2016

11. 10. 2013

Mapa SR - grafika

Po schválení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 - 2016 vládou predniesol vo štvrtok 10. októbra podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák ročnú správu k prebiehajúcej reforme ESO z pohľadu zrealizovaných zmien, dosiahnutých úspor a plánovaných krokov optimalizácie verejnej správy.

Štrukturálna zmena verejnej správy vo forme zlúčenia špecializovaných úradov miestnej štátnej správy prebehla k 1. októbru vytvorením 72 okresných úradov kopírujúcich územno-správne členenie SR. Tie v sebe integrujú agendu obvodných úradov (živnosti, matriky, priestupky,..) ako aj tzv. „špeciálok“ (obvodné úrady životného prostredia, lesné a pozemkové úrady, kataster,  cestná správa a pozemné komunikácie).

Pri koncipovaní návrhu rozpočtu  verejnej správy plánovalo MV SR úspory z rámcového posúdenia činností a kompetencií ústredných orgánov štátnej správy spolu s ich podriadenými príspevkovými a rozpočtovými organizáciami vo výške  414 mil. EUR (z toho 202 mil. EUR predstavovali opatrenia reformy ESO a 212 mil. EUR boli úspory MF SR). Rezort vnútra dôkladne zanalyzoval vyše 400 organizácii štátnej správy, v ktorých identifikoval rezervy v efektívnom nakladaní z verejnými zdrojmi. Následne boli  príslušným rezortom prezentované návrhy na zrušenie, zlúčenie resp. transformáciu vybraných úradov, ktoré si jednotlivé ministerstvá buď osvojili resp. zvolili alternatívny postup na zabezpečenie stanovenej výšky úspor do roku 2016. Po rokovaniach s jednotlivými rezortmi v budúcom roku dôjde k úspore v hodnote 333 mil. EUR.

Z hľadiska dosiahnutých úspor reformou ESO tento rok dôjde k ušetreniu 130 miliónov EUR (z toho 32 mil. na osobných výdavkoch a 97,5 miliónov EUR na tovaroch a službách), čo je kumulovaná (každoročná) úspora. Na rok 2014 očakáva rezort vnútra úspory v hodnote ďalších 159 mil. EUR (105 mil. EUR ako štrukturálne  zmeny a 54 mil. EUR z odpredaja majetku), čo bude pretavené do návrhu rozpočtu na budúci rok. 

Samotné ministerstvo vnútra zrušilo tento rok 74 rozpočtových a príspevkových organizácií (50 obvodných úradov, 8 krajských riaditeľstiev policajného zboru, 8 krajských riaditeľstiev hasičského a záchranného zboru, Migračný úrad, 4 SOŠ PZ a 3 organizácie vzdelávacieho a rekreačného charakteru). Na budúci rok plánuje rezort ušetriť 35 miliónov eur, z toho 22 miliónov sú výnosy z predaja prebytočných budov ako výsledok reorganizácie  štátnej správy ESO, zvyšných 13 miliónov súvisí so zmenami uskutočnenými v rámci prevádzky a so správou prebytočných budov.

Rezort vnútra pokračuje v rokovaniach s ostatnými rezortmi o ďalšej transformácií úradov s cieľom zoptimalizovania verejnej správy na Slovensku, ku ktorej má dôjsť do roku 2016. Podstatou reformy verejnej správy ESO je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Kľúčovými míľnikmi reformy je integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy, sprevádzkovanie klientskych centier pre občanov, optimalizácia výkonu štátnej správy, procesov a štruktúr ústredných orgánov štátnej správy ako aj samosprávy.