Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Štátna správa už v štruktúre 72 okresných úradov

01. 10. 2013

Sluzby JKM na klientskom centre OkU NR II

K 1. októbru vzniklo 72 okresných úradov v sídlach kopírujúcich územnosprávne členenie SR. Agendu okresných úradov bude tvoriť agenda pôvodných obvodných úradov (miestna štátna správa, živnosti, matriky, občianstva, priestupky,..) ako aj  integrovaných špecializovaných úradov štátnej správy (po zrušených 248 obvodných úradov životného prostredia, obvodných úradov cestnej dopravy a pozemných komunikácii, obvodných lesných úradov, obvodných pozemkových úradov a správ katastra). Z pôvodného počtu 50 obvodných úradov sa okresnými stalo 49 úradov (okrem  mesta Štúrovo, ktoré nebolo okresným mestom, pracovisko štátnej správy tam ale zostalo zachované). Zároveň sa vytvára 23 nových okresných úradov pre integrovanú agendu štátnej správy a ako zázemie (back-office) na dostupnejšie služby pre občanov, ktoré budú poskytované na pripravovaných klientskych centrách (front-office).

Zmena štruktúry štátnej správy má viesť k zvýšeniu efektivity a transparentnosti v štátnej správe a lepším, dostupnejším, lacnejším a jednoduchším službám pre občana. Vytvorenie inštitútu „jedného predstaviteľa vlády na území okresu“ je ďalším zo širokého komplexu opatrení reformy ESO, ku  ktorej sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vláda SR. Ide o štrukturálnu (nie kompetenčnú!) reformu vedenú rezortom vnútra. Právna úprava zachováva doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy, ktorú uskutočňujú  príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy.

Kontakt s občanom

Jedným z cieľov reformy ESO je zabezpečiť jednoduchší a dostupnejší servis štátu pre občana. Po 1. 10. 2013 si občania budú môcť svoje úradné záležitosti riešiť na miestne príslušnom okresnom úrade – na príslušnom odbore s tým, že od budúceho roka im postupne budú na vybavovanie občianskej agendy k dispozícii klientske centrá.

MV SR pracuje s víziou, že občan navštívi klientske pracovisko úradu iba raz, keď jednoduché podanie vybaví obratom a pri zložitejšej agende bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko potrebné pre občana.  Cieľom je, aby občanovi stačilo jedno podanie voči orgánom štátnej správy a klientske centrá budú zodpovedné za zabezpečenie komunikácie s relevantnými úradmi a doručenie finálneho produktu (vo forme dokladu či vydaného rozhodnutia) alebo služby (vo forme informácii či inštrukcií) pre občana.

Aktuálne je v predbežnej prevádzke klientske centrum pri OkÚ NR, ktoré zároveň funguje ako metodicko-školiace stredisko pre ostatných zamestnancov budúcich klientskych centier.

Okresné úrady

Od 1. 10. 2013 došlo k sústredeniu všetkých integrovaných úradov štátnej správy vo forme odborov do okresných úradov na 1 adresu v mestách: Senec, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Myjava, Púchov, Zlaté Moravce, Bytča, Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Žarnovica, Bardejov, Svidník, Snina a Gelnica.

Od 1. 10.2013  na 2 adresách fungujú okresné úrady v mestách Nitra, Trnava, Galanta, Skalica, Bánovce na Bebravou, Považská Bystrica, Partizánske, Topoľčany, Dolný Kubín, Lučenec, Revúca, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Levoča, Košice – okolie, Michalovce a Sobrance.

Ostatné okresné úrady pôsobia nateraz na viacerých adresách z dôvodov, že proces prechodu jednotlivých úradov vrátane ich majetku bude ukončený delimitáciou k 1. 10.  2013 a až následne budeme môcť pristúpiť k fyzickému sťahovaniu. To bude realizované na úrovni jednotlivých okresov súbežne so sprevádzkovaním klientskych centier tak, aby nedošlo k zbytočným komplikáciám v orientácii občana. Pre občana ale v budúcnosti nebude podstatné sídlo okresného úradu, ale klientskeho centra, kde si jednoduché požiadavky v rámci integrovanej agendy vybaví na počkanie a zložitejšie budú v réžii štátnej správy (tak aby neobiehal občan, ale dokumenty).