Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Vnútorná organizácia okresného úradu

 

Vnútornú organizáciu okresného úradu podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujú:

  • smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu - tu na stiahnutie (PDF, 307 kB),
  • smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu - tu na stiahnutie (PDF, 282 kB),
  • smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 175/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018 - tu na stiahnutie (PDF, 384 kB).

 

Úplné znenie smenice č. 14/2018 - tu na stiahnutie (PDF, 598 kB).

 

Prehľad činností okresného úradu je zverejnený v Operatívnych pokynoch pre okresné úrady v čiastke 8/2019 a v čiastke 1/2020.