Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Vzory dokumentov a tlačív

 

Poštová adresa na doručovanie podaní:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 

Informácie k žiadostiam o výpis pre združenie občanov:

O výpis je možné požiadať vo forme predpísaného tlačiva "Tlačivo žiadosti o výpis", ktoré nájdete nižšie v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Žiadosti o výpis vybavujeme podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 30 dní a zasielame do elektronických schránok.

Podľa položky 34 písmena m) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je vyhotovenie výpisu spoplatnené správnym poplatkom vo výške 10 EUR. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné zakúpiť na poštách, ktoré predávajú e-Kolky s QR kódom (eKolok priložiť k tlačivu), alebo zakúpením e-kolku v kiosku priamo v budove ministerstva vnútra na Drieňovej 22, Bratislava, resp. prostredníctvom webovej aplikácie (viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej Pošty, a.s.: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok).

 

Stránkové hodiny podateľne - Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny od 20.4.2021

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že pri vstupe do budovy je potrebné, aby ste sa ohlásili u strážnej služby a zavolali na klapky podateľne 2159, 2531 alebo 2541 a zamestnankyňa podateľne následne preberie Vaše podanie vo vestibule budovy.

 

Žiadosť o výpis v elektronickej forme

O výpis je možné požiadať aj elektronickou formou, a to:

  • ProstredníctvomRegistra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) dostupného na webových stránkach Štatistického úradu SR https://rpo.statistics.sk/rpo (vyžaduje sa prihlásenie cez e-ID). Platobné údaje na úhradu správneho poplatku Vám budú doručené do Vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Elektronický výpis sa doručuje do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS.
  • Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk (rovnako sa vyžaduje prihlásenie cez e-ID). Po prihlásení do portálu je následne potrebné na hlavnej stránke zvoliť „Nájsť“ a vyhľadať službu Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií. Následne sa sprístupní formulár elektronickej žiadosti. Poplatok sa v tomto prípade znižuje o polovicu na 5 EUR. Elektronický výpis sa doručuje do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS.