Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon SNR č. 369 zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení zákona č. SNR č. 401/1990 Zb., zákona SNR č. 96/1991 Zb., zákona SNR č. 130/1991 Zb., zákona SNR č. 421/1991 Zb., zákona SNR č. 500/1991 Zb., zákona č. 564/1991 Zb., zákona SNR č. 11/1992 Zb., zákona SNR č. 295/1992 Zb., zákona NR SR č. 43/1993 Z.z., zákona NR SR č. 252/1994 Z.z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 233/1998 Z.z., zákona č. 185/1999 Z.z., zákona č. 389/1999 Z.z., zákona č. 6/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 205/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z, zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 616/2006 Z.z., zákona č. 267/2006 Z.z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 205/2008 Z. z., 384/2008 Z. z., zákona č 445/2008 Z. z., zákona č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z.. zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu SR č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 447/2015 Z. z., 70/2018 Z. z