Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

2013

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej obsah. 
 

XXVI/1 Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie - organizácia životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení

VIII/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov, centier podpory a ústredných orgánov štátnej správy pri zmene systemizácie funkčných miest na okresných úradoch
XXI/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov pri výkone štátnej správy v druhom stupni a kontrole výkonu štátnej správy

XXVI/2 Pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu vypracovávaného na všetkých úrovniach štátnej správy s názvom "Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí"

VIII/2 Pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri schvaľovaní dovolenky, služobného voľna pri prekážkach v práci, služobnej cesty a zahraničnej služobnej cesty prednostom okresných úradov