Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

Štátny archív v Banskej Bystrici na svojom banskobystrickom pracovisku v súčasnosti spravuje 1232 archívnych súborov (fondov a zbierok)v celkovom rozsahu 14115 bežných metrov. Tie obsahujú predovšetkým písomnosti pochádzajúce   z činnosti orgánov  štátnej  správy  a  samosprávy (slúžnovské úrady, krajské, okresné, mestské úrady, notárske úrady, krajské, okresné, mestské a miestne národné výbory, úrady pozemkovej reformy), justície (stoličné, župné, krajské, okresné a mestské súdy  a prokuratúry,  poručenské úrady, štátne zastupiteľstvá, urbárske súdy, okresné a miestne ľudové súdy z rokov 1945 - 1948), zdravotníctva, finančnej správy (daňové správy a úrady), škôl, rezortných úradov, bezpečnosti (policajné úrady, policajné, žandárske a četnícke veliteľstvá a stanice), hospodárstva (predovšetkým správa štátnych lesov a lesné správy, štátne podniky a družstvá), cechových združení  a iných  spoločenských, hospodárskych, kultúrnych, politických a záujmových organizácií, združení a spolkov. Archív spravuje aj viacero rodových a osobných fondov av ýznamné miesto zaujíma zbierka cirkevných matrík v rozsahu vyše dvoch tisíc zväzkov z rokov 1594 - 1895, ich druhopisov z rokov 1827 - 1895 a štátnych matrík vedených po roku 1895. Archívna knižnica obsahuje do  40  000 zväzkov kníh, vrátane šiestich  desiatok prvotlačí do roku 1500.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]