Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje formou štúdia, v určenom čase, v priestoroch bádateľne. Činnosť bádateľne sa riadi bádateľským poriadkom. Bádať môžu domáci aj zahraniční bádatelia, ktorí  na začiatku štúdia preukazujú svoju totožnosť buď občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Štúdium archívnych dokumentov začína po vstupe do priestorov bádateľne, zápisom do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve v roku, prípadne pri zmene témy štúdia bádatelia vypĺňajú bádateľský list, ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov. Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok spolu s informáciami o ich časovom rozsahu, množstve a sprístupnenosti môžu záujemcovia nájsť na portáli http://portal.minv.sk/ pod záložkou Životné udalosti a následne Elektronický archív Slovenska. Na orientáciu v spracovaných archívnych fondoch a zbierkach slúžia archívne pomôcky a to buď syntetické (sprievodcovia po archívnych fondoch) alebo analytické (inventáre). Podľa bádateľského poriadku má bádateľ k dispozícii v jeden deň najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov) alebo piatich jednotlivín (listín, máp, plánov) alebo piatich inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne piatich škatúľ. Na štúdium sa predkladajú iba archívne dokumenty zo spracovaných archívnych fondov.

Bádateľský poriadok (PDF, 266 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]