Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Cenník najčastejšie využívaných  služieb


Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych
dokumentov  uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o domovskú
príslušnosť alebo  národnosť alebo o štátne občianstvo, položka č. 4d
zákona č. 145/1995 Z. z.  4,50 €
 


Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych
dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly,
uznesenia a rozhodnutia  orgánov štátnej správy, za každú aj začatú
stranu, položka č. 4c zákona č.   145/1995 Z. z.   3 €
 


Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych
dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o doklady o
školskej dochádzke,  ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, položka č.
4a zákona č. 145/1995 Z.  z.   3 €
 


Žiadosť o  vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych
dokumentov uložených  vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky,
živnostenské registre a iné  podobné registre, položka č. 4b zákona č.
145/1995 Z. z. 


3 €
 


Žiadosť o  vyhotovenie odpisu, kópie, výpisu, alebo písomnej
informácie z úradných kníh,  záznamov, evidencií, registrov listín, zo
spisov (za každú aj začatú stranu)  položka č. 2a zákona č.145/1995 Z.
z.


2 €
 

Osvedčenie odpisu, výpisu, kópie a potvrdenia


Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu,
výpisu alebo  písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií,
registrov listín  a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove
(za každú aj  začatú stranu v slovenskom jazyku), položka č. 2c1 zákona
č. 145/1995 Z.  z.


2 € 


Osvedčenie  potvrdení, výpisov, odpisov, kópií z archívnych
dokumentov uložených vo  fondoch štátnych archívov, položka č. 4e1
zákona č. 145/1995 Z. z. 


1,50 €


Osvedčenie  odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu,
výpisu, kópie  z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych
archívov za každú  stranu v cudzom jazyku, položka č. 2c2 a 4e2 zákona
č. 145/1995 Z.  z. 


3 €

Nahliadnutie do matrík


Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, položka č. 16 zákona č. 145/1995 Z. z. 2 €  
Poplatky podľa opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-204-2008/00111

Vyhotovovanie kópií archívom - Elektrografické kópie (xerokópie)

Čiernobiele jednostranné


 


A4


A3


z voľných listov


0,19


0,26


z viazaných listov


0,23


0,29


z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)


0,33


0,39

 Čiernobiele obojstranné


 


A4


A3


z voľných listov


0,39


0,53


z viazaných listov


0,46


0,59


z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)


0,66


0,79

 Farebné jednostranné


 


A4


A3


z voľných listov


0,82


1,49


z viazaných listov


0,99


1,65

 Farebné obojstranné


 


A4


A3


z voľných listov


1,32


1,99


z viazaných listov


1,99


2,65

    

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou - skenovanie  

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom ČB/farba


 


1 list


formát predlohy do A4


1,99


formát predlohy väčší ako A4


3,98

 

Tlač z digitálneho záznamu


 


A4


A3


čiernobiela


0,66


1,32


farebná


1,65


3,31

 

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

13,27 euro/za každý aj začatý deň

Cenník služieb (PDF, 154 kB) (PDF, 154 kB)Vestník MV SR, čiastka 6/2009 ( Opatrenie ministra vnútra
Slovenskej republiky č.SVS-204-2008/00111o správnych
informáciách a službách štátnych
archívov zriadených Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, 17.január 2009) (PDF, 2 MB)
(PDF, 2 MB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]