Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné. Spoplatnené služby sa poskytujú podľa cenníka služieb archívov v zmysle Opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky zo 17. januára 2009 č. SVS-204-2008-00111, č. 17 a prílohy č. 6 (cenník služieb) a sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak tomu nebránia dôvody ochrany archívnych dokumentov a ochrany priestorov archívu.

Platbu za služby podľa vyššie uvedeného cenníka je možné zrealizovať poštovou poukážkou na adresu archívu alebo v úradných hodinách bádateľne, a to v hotovosti.

Platby za služby podľa vyššie uvedeného sadzobníka správnych poplatkov je možné vykonať po vystavení platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku v úradných hodinách bádateľne v hotovosti, platobnou kartou, e-kolkom, prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou.

Opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky zo 17. januára 2009 č. SVS-204-2008-00111 (PDF, 520 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]