Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

Čiastka 1 vydaná 13. januára 2014

 

XIII/1 Pokyn generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri riadení okresných úradov v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií

XVII/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k intormáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov