Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 1 vydaná 30. januára 2009

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2009

Čiastka: 1 z 30. januára 2009

 

XXVI/1  Zameranie činnosti obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovného záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2009