Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Čiastka 1 vydaná 8. januára 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 1 z 8. januára 2008

 XXVI/1  Zmena usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. XXVI/11 pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce