Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 10 vydaná 8. júla 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 10 z 8. júla 2008

 

II/1  Metodické usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady v sídle kraja na zabezpečenie vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel, ktorým sa mení Metodické usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady na zabezpečenie vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel č. 9/XXVII/1 z 15. apríla 2004 v znení Metodického usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/XXVII/2 zo 17. augusta 2004