Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 11 vydaná 16. októbra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 11 zo 16. októbra 2007

 

XXVI/7  Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady na zjednotenie postupu pri plnení úloh na úseku obrany štátu