Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Čiastka 11 vydaná 16. septembra 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 11 zo 16. septembra 2008

 

XIV/1  Usmernenie pre obvodné úrady vo veci jednotného postupu vo vzťahu k obciam pri aplikácii § 48 ods. 1 písm. d) zákona                č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov