Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 12 vydaná 22. novembra 2015

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 12 z 22. novembra 2007

 

XXVI/8  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-216-4/2007, ktorým sa vydáva metodika zabezpečenia a realizácie cvičenia krízového manažmentu pre krajské úrady

XXVI/9  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-296/2006 z 10. júla 2007, ktorým sa vydáva metodika prípravy krízového štábu krajského úradu pri príprave na krízovú situáciu