Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 12 vydaná 5. novembra 2008

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 12 z 5. novembra 2008

 

XXVI/11  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby pred nebezpečenstvom povodne na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu