Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2020, piatok
 

Čiastka 13 vydaná 26. novembra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 13 z 26. novembra 2007

 

XXVI/10  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. ZU-210/2006, ktorým sa vydáva metodika činnosti krízového štábu krajského úradu a krízového štábu obvodného úradu

XXVI/11  Usmernenie Ministersva vnútra Slovenskej republiky pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce