Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 2 vydaná 21. marca 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

KRAJSKÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 2 z 21. marca 2007

XXVI/2  Metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministestva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení