Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 3 vydaná 30. apríla 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

KRAJSKÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 3 z 30. apríla 2007 

 

XIII/1  Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady k plneniu úloh obsiahnutých v "Harmonograme zabezpečenia úloh súvisiacich so zrušením krajských úradov a s posilnením postavenia a pôsobnosti obvodných úradov".

Príloha: Harmonogram zabezpečenia úloh súvisiacich so zrušením krajských úradov a s posilnením postavenia a pôsobnosti obvodných úradov.