Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 4 vydaná 26. februára 2015

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2008

Čiastka: 4 z 26. februára 2008

 

XXVI/4  Metodický pokyn sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

XXVI/5  Metodický pokyn sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zjednotenie postupu obvodných úradov na úseku financovania výdavkov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie, obstarávaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie a pri jeho správe